Vítame Vás na našej stránke - krajčírsky salón Lucia.
Radi šijeme a tvoríme krásne vecičky, preto s láskou ušijeme šaty na každú príležitosť.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 • K spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 • Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie
  1. e-mailom -
  2. telefonicky - 0908 651 829
  3. osobne

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.satylucia.sk

Lucia Čurhová
sído: Strojárska 4031, 069 01 Snina
IČO: 40 117 065
DIČ: 1070 750 549
prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.satylucia.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov je komunikácia a poskytovanie informacií, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

III.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie požiadaviek zákazníka: záujem o tovar alebo bližšie informácie o tovare

Stránka www.satylucia.sk funguje na Drupale. Na zlepšenie služieb a komunikácie so zákaznikom využíva formulár pri každom produkte - kde vo vlastnom záujme, pre možnosť spätnej väzby môžete poskytnuť Váš email. Formulár ukladá do svojej databázy IP adresu, email, Vašu správu.

IV.

Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov z Drupalu (emailová adresa, IP adresa, správa) - nezverejňuje

Prevádzkovateľ po Vašom súhlase - zverejňuje Váše recenzie na našu stránku - používame Vaše recenzie a osobne údaje údaje z Facebooku.